tirsdag 3. november 2009

Her ønskes kommentarer til "Realisering av Anvendelser"

Har du kommentarer til "Realisering av anvendelser gir du disse under denne blogg.

Fellesskapets Omsorgsteknologi trenger standardisert samkjøring

Uten felles "kjøreregler"(overbygningsstandard) for løsningsintegrasjon og et rikt utvalg av leverandører med et stort utvalg av forskjellig omsorgsteknologi som samkjører vil SAMHANDLINGSREFORMEN bli en utopi !